facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

  • Pastylki_rescue
  • Mieszanka esencji Bacha
  • Pi�� esencji
  • Drewniana skrzyneczka gratis

bestseller 1

Kroplik jest dla os�b nie�mia�ych i wystraszonych. Doda ci wi�cej odwagi, aby stawia� czo�o trudnym sytuacjom i ludziom. Pomo�e ci przed egzaminem, rozmow� kwalifikacyjn� albo zabiegiem dentystycznym. Zrelaksujesz si� i odzyskasz odwag�.

bestseller 2

Orzech w�oski pomaga przystosowa� si� do zmian i nowych warunk�w. Niezast�piony w podr��y, kiedy zmieniasz stref� czasow� lub gdy kontakt z inn� kultur� wywo�uje stres. U�atwia powr�t do codziennych spraw i obowi�zk�w po d�ugim urlopie oraz wspiera dzieci rozpoczynaj�ce nauk� w nowej szkole.

bestseller 5

Mieszanka wybranych przez ciebie esencji - utw�rz w�asn� kompozycj� i regularnie za�ywaj ka�dego dnia bezpo�rednio na j�zyk. Je�eli wybra�e� odpowiedni sk�ad, w ci�gu paru dni zauwa�ysz efekty.