INDEKS KWIATÓW DR BACHA A-L

MIMULUS (KROPLIK)

Kroplik poleca się w przypadku konkretnych obaw. Może to być na przykład strach przed chorobą, śmiercią, wypadkiem, bólem, ciemnością, zimnem, ubóstwem, innymi ludźmi, zwierzętami, pająkami, wystąpieniami publicznymi, utratą przyjaciół lub pracy, zabiegiem dentystycznym etc. Chodzi o niepokój związany z czymś, co da się nazwać, sprecyzować. Osoby tego typu mogą być obdarzone duszą artystyczną i talentami, ale jednocześnie wstydliwe, nieśmiałym i małomówne w towarzystwie, zdarza się im czerwienić, jąkać, nerwowo śmiać.

Kroplik jest też wskazany dla dzieci lękliwych i wstydliwych, które boją się zwierząt, ciemności itp. (zobacz również Modrzew).

Dodatni potencjał Kroplika utożsamia człowiek stanowiący czoło życiowym wyzwaniom oraz trudnościom z odwagą, humorem, pewnością siebie. Potrafiący zadbać o siebie, kontrolować swoje emocje i cieszyć się życiem bez obaw.

Kroplik - esencja dr Bacha

MUSTARD (GORCZYCA POLNA)

Gorczyca polna - esencja dr Bacha

Gorczycę polną stosuje się na pojawiające się nagle, bez widocznej przyczyny stany depresyjne. Może to być silny smutek odczuwany niczym nadchodzący chłód lub szara mgła otaczające wszystko dookoła i niszczące naturalną radość. Cierpiący, kompletnie owładnięty tym stanem, nie umie się z niego trząsnąć.

Pozytywny potencjał Gorczycy pomaga odzyskać radość życia połączoną z poczuciem równowagi i spokoju, które pozostaje niezmienne, bez względu na dobre czy złe okoliczności.

OAK (DĄB SZYPUŁKOWY)

Osoby typu Dęba bywają zazwyczaj silne, dzielne i można na nich polegać. Potrzebują jednak tego ekstraktu, kiedy ich wewnętrzna moc słabnie, a górę bierze zmęczenie. Ignorują swoje znużenie i prą naprzód bez względu na okoliczności. są pomocne dla innych, sumienne, skrupulatne, kieruje nimi silne poczucie obowiązku. Dęby cechuje spokój, cierpliwość, przyzwoitość. Nie pozwalają sobie na odpoczynek, kiedy jest coś do wykonania. Walczą wytrwale, nawet gdy są przemęczone (patrz również opis Wody źródlanej i Werbeny).

Przemęczenie prowadzi je niekiedy do frustracji, depresji i innych objawów stresu. Chorobę mogą przeżywać jako swą porażkę, pozostają jednak nieugięte w wysiłkach zmierzających do wyleczenia.

Pozytywnym obrazem Dębu jest osoba silna, często ostoja rodziny lub grupy pracowników. Cechuje ją niezwykła wytrwałość oraz odporność na stres. Ekstrakt Dębu przywraca energię, pomaga uświadomić sobie potrzebę odpoczynku i zadbania tak samo o swoje potrzeby, jak obowiązki.

Dąb szypułkowy - esencja dr Bacha

OLIVE (OLIWKA)

Oliwka - esencja dr Bacha

Oliwka to pomoc dla wycieńczonych umysłowo i fizycznie na skutek długiej i wytężonej pracy, walki z przeciwnościami losu, intensywnego wysiłku umysłowego, długotrwałej choroby lub opieki nad cierpiącym. Jest też dobrym ekstraktem dla rekonwalescentów.

Charakteryzuje ją stan głębokiego wyczerpania, kiedy czasem chce się płakać ze zmęczenia, a wszystkie żywotne rezerwy uległy już zużyciu. Każde działanie wydaje się wymagać ogromnego wysiłku, człowiek szybko się męczy, traci zapał. Trudno wtedy znaleźć zadowolenie z pracy lub cieszyć się różnymi rodzajami aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność. Osoby takie potrzebują dużo i są mniej wydajne z powodu przemęczenia.

Korzystny potencjał Oliwki umożliwia odzyskanie sił, witalności i zainteresowania życiem. Przestaje wyczerpywać do końca swoje rezerwy energetyczne, za to słucha sygnałów organizmu dotyczących własnych potrzeb. Potrafi utrzymać spokój umysłu, nawet gdy jest się zmuszonym do ograniczenia aktywności.

PINE (SOSNA)

Ekstarkt Sosny stosuje się u ludzi, którym towarzyszy poczucie winy, wyrzuty sumienia. Oskarżają siebie za błędy innych i wszystko, co źle idzie. Odnoszą wrażenie, że są mało wartościowi i nie zasługują na nic. Ich kompleks winy i poczucie wstydu wcale nie muszą być spowodowane niewłaściwym działaniem, tym niemniej nie pozwalają im radować się życiem.

Sosny mogą prezentować się jako skromne, pokorne, przepraszające - proszą o wybaczenie za swoją chorobę i miewają poczucie, że zasłużyły na ból czy cierpienie.

Ich pozytywny potencjał umożliwia realistyczne podejście do odpowiedzialności i dokonywanie osądu w zdroworozsądkowy sposób. Sosna, wolna od wydawania zbyt negatywnych samoocen, potrafi akceptować i szanować zarówno samą siebie, jak innych. Według słów dr Bacha: Najmniejszy wyrac potępienia skierowany na siebie lub innych jest potępieniem Uniwersalnej Miłości i ogranicza nas - uniemożliwia Uniwersalnej Miłości przepływanie przez nas do innych.

Sosna - esencja dr Bacha

RED CHESTNUT (KASZTANOWIEC CZERWONY)

Kasztanowiec czerwony - esencja dr Bacha

Kasztanowiec czerwony to ekstrakt dla osoby doświadczającej nadmiernej troski lub obaw o dobro innych, w szczegółności rodziny oraz przyjaciół, wyobrażającej sobie, że spotka ich coś najgorszego, a nawet drobne narzekania przerodzą się w coś bardzo poważnego. Ktoś taki boi się, że dziecko upadnie podczas zabawy albo rozbije się samolot, którym bliscy lecą na wakacje, denerwuje się i zamartwia cudzymi problemami. Taki stan może czasem pojawiać się u sprawiających pieczę nas innymi (np. pielęgniarek, terapeutów).

Pozytywny aspekt Kasztanowca czerwonego to umiejętność opieki pełnej współczucia lecz wolnej od obaw. Człowiek, który spokojnie myśli o zdrowiu potrzebujących pomocy, chętnie udziela wsparcia, kiedy jest proszony, lecz nie czyni tego na siłę.

ROCK ROSE (POSŁONEK KUTNEROWATY)

Posłonek stosuje się na przerażenie i panikę pojawiające się na skutek doświadczenia lub znalezienia się o krok od wypadku, albo też bycia jego świadkiem. W sytuacji takiej jak klęska żywiołowa, nagła choroba lub napaść, może pojawić się uczucie mrożącego krew w żyłach strachu, bezradności.

Podobne przeżycia towarzyszą niekiedy osobom cierpiącym na nocne koszmary (zobacz również Osikę).

Stan Posłonka jest zazwyczaj krótkotrwały i związany z określoną sytuacją kryzysową.

Jego pozytywny potencjał to odwaga i przytomność umysłu. Cechy te charakteryzują osobę, która potrafi zachować spokój i myśleć o innych nawet w chwilach zagrożenia.

Posłonek kutnerowaty - esencja dr Bacha

ROCK WATER (WODA ŹRÓDLANA)

Woda źródlana - esencja dr Bacha

Woda źródlana służy ludziom mało elastycznym, którzy wysoko stawiają sobie poprzeczkę, lecz często odczuwają niezadowolenie z siebie. Potrafią utrzymywać dyscyplinę, co może przybierać postać samoudręczania. Przykładem rygorystyczna dieta, przeciążony plan ćwiczeń, rozkład zajęć albo praktyk duchowych. Sposobem myślenia Wody rządzą sztywne zasady i przekonanie w sprawach religii, diety, moralności, polityki itd. Dążąc do doskonałości, lubi też świecić drugiemu przykładem, choć nie ingeruje w jego życie.

Mimo niezwykłej sumienności i ciężkiej pracy, nie odczuwa nigdy zadowolenia z własnych osiągnięć. Poświęca się czasem dla innych, ignoruje własne potrzeby oraz przeżywa niezadowolenie z siebie i rozczarowanie, jeśli nie sprosta wytyczonym celom.

Pozytywny aspekt Wody źródlanej stanowi umiejętność stawiania przed sobą wysokich wymagań przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego podejścia. Człowiek taki potrafi zmienić swoje zdanie, odejść od skostniałych reguł i teorii, kiedy przekona się o słuszności innych. Rozumie, że spokój i równowaga wewnętrzna są cenniejsze od zachowań narzuconych z zewnątrz.

SCLERANTHUS (CZERWIEC JEDNOROCZNY)

Czerwiec jest dla ludzi niezdecydowanych, którym szczególnie trudno podjąć decyzję, kiedy stoją przed wyborem jednej z dwóch opcji. Brakuje im równowagi i pewności siebie, a podczas rozmowy ich umysł skacze z tematu na temat niczym konik polny. Czerwce doświadczają zmienności zachowań i nastrojów, np. silnej radości/smutku, uczucia energii/apatii, optymizmu/pesymizmu, śmiechu/płaczu. Ta chwiejność może sprawić, że są postrzegani jako ludzie mało wiarygodni, na których trudno polegać. Przez swoje niezdecydowanie tracą wtedy wielkie możliwości.

Pozytywnym potencjałem Czerwca jest pewność i stanowczość, które umożliwiają podejmowanie decyzji, a w razie potrzeby szybkie działanie.

Czerwiec jednoroczny - esencja dr Bacha

STAR OF BETHLEHEM (ŚNIEDEK BALDASZKOWATY)

Śniedek baldaszkowaty - esencja dr Bacha

Śniedka stosuje się w przypadku szoku oraz jego następstw, tak fizycznych, jak psychicznych. Urazem może okazać się wypadek, otrzymanie złych wiadomości, sytuacja żałoby, wielkiego rozczarowania lub strachu itp.

Chociaż optymalnie byłoby przyjąć ten ekstrakt tuż po zdarzeniu, Śniedek bywa też pomocny w przypadku objawów wywołanych sytuacjami z przeszłości - nawet sprzed lat. Tacy ludzie mogą być odrętwiali, wycofywać się, mieć poczucie straty i doświadczać smutku.

Śniedek baldaszkowaty jest również przydatny zarówno dla matki, jak dziecka zaraz po porodzie.

Pozytywne działanie tej esencji neutralizuje skutki szoku spowodowanego sytuacjami niedawnymi oraz zaszłymi dawno temu i dlatego pomaga cierpiącemu w powrocie do zdrowia. Dr Bach nazywał ją pocieszycielem, który uśmierza smutek i ból.

SWEET CHESTNUT (KASZTANOWIEC JADALNY)

Kasztan jadalny stosuje się w przypadkach udręki psychicznej, opisanej przez dr Bacha jako pełna beznadziei rozpacz tych, którzy czują, że osiągnęli granicę wytrzymałości. Stan ten może przybrać formę przybijającego smutku całkowicie niszczącego osobę cierpiącą i mieszającego się niekiedy z uczuciem osamotnienia oraz wizjami ponurej i pozbawionej sensu przyszłości.

Czasami potrzebujący Kasztana jadalnego odnoszą wrażenie, że stoją na krawędzi załamania nerwowego. Nie przejawiają jednak skłonności samobójczych. Mogą też doświadczać myśli, że Bóg ich opuścił.

Stan taki bywa wynikiem żałoby lub długich lat walki ze znoszonymi dzielnie i bez narzekań przeciwnościami losu.

Dodatnim potencjałem Kasztanowca jadalnego jest uwolnienie od rozpaczy czy zwątpienia. Nawet gdy okoliczności zewnętrzne się zmieniają, istnieje szansa doświadczenia spokoju umysłu i nadziei. Człowiek może wtedy odzyskać wiarę w wyższą moc, poczucie wewnętrznego wsparcia.

Kasztanowiec jadalny - esencja dr Bacha

VERVAIN (WERBENA POSPOLITA)

Werbena pospolita - esencja dr Bacha

Werbena to esencja dla posiadających ścisłe zasady i poglądy, pewnych siebie, przekonanych o słuszności swoich tez. Ci, którzy jej potrzebują, są stanowczy, ale doświadczają silnych napięć psychicznych związanych z pragnieniem zdobywania celów. Nie potrzebnie wkładają nadmiar wysiłku w to, czego się podejmują, wymuszając na sobie działanie na skraju wytrzymałości psychicznej. ich myśli wybiegają naprzód i angażują się w zbyt wiele spraw jednocześnie.

Ludzie ci, obdarzeni siłą woli, wrażliwi na niesprawiedliwość i oddani równym sprawom, mają niewzruszone poglądy. Ich skłonność do poświęcania i przesadne zaangażowanie przybierają formę fanatyzmu, co czasem zraża potencjalnych sprzymierzeńców.

Są również tak aktywni umysłowo, że mogą przejawiać niechęć do odpoczynku lub cierpieć na bezsenność. Mówią i zachowują się w sposób demonstracyjny, zaś w kwestiach dotyczących zasad łatwo wpadają w irytację, frustrację czy złość.

Pozytywny potencjał Werbeny to spokój, mądrość, tolerancja, umiejętność wypoczywania, a także otwarte podejście do życia i wydarzeń. Taki człowiek, mimo że posiada zdecydowane przekonania, potrafi je rewidować, gdy jest to właściwe, i nie narzuca ich innym.

Dr Bach pisał, że zrównoważone osoby typu Werbeny rozumieją, iż wielkie rzeczy osiąga się raczej poprzez bycie, aniżeli robienie.

VINE (WINOROŚL WŁAŚCIWA)

Winorośl jest wskazana dla osób dominujących. Chociaż często są wysoce uzdolnione i ambitne, wykorzystują swój potencjał, aby górować nad otoczeniem, a nawet je tyranizować. Każdą rzecz wiedzą lepiej niż inni i sprowadzają wszystkich do parteru. Nie próbują przekonywać nikogo do zmiany poglądów - po prostu nie zwracają uwagi na cudze potrzeby lub opinie. Oczekują, a nawet domagają się posłuszeństwa.

Winorośle mogą być agresywne, dumne i bezwzględnie chciwe władzy. W ekstremalnych przypadkach bywają okrutne, bezlitosne, brakuje im współczucia. Krańcowym przykładem jest rządzący żelazną ręką rodzić lub szef, albo dyktator polityczny, który chwyta się wszelkich sposobów dla osiągnięcia swoich celów. Może to również być uczeń znęcający się nad innymi dziećmi w szkole lub przymuszający je do różnych rzeczy.

Korzystny potencjał Winorośli wyraża postawa pełna determinacji, lecz pozbawiona dążenia do dominacji. Zrównoważona osoba tego typu zauważa dobre strony u innych i nie kontrolując potrafi ich wspierać lub zachęcać do działania. staje się mądrym liderem, nauczycielem, szefem czy rodzicem. Używa swoich talentów, aby pomóc drugim lepiej poznać ich wnętrze i odnaleźć własną drogę życia. Inspiruje swoją niewzruszoną pewnością siebie.

Winorośl właściwa - esencja dr Bacha

WALNUT (ORZECH WŁOSKI)

Orzech włoski - esencja dr Bacha

Orzech stanowi remedium dla mających trudność w przystosowaniu się do przeobrażeń, szczególnie wrażliwych na pewne poglądy i wpływy innych albo atmosferę zewnętrzną. To ekstrakt stosowany w czasie zmian zachodzących w życiu, np. ząbkowania, dojrzewania, ciąży, rozwodu, przeprowadzki, zrywania z nałogiem czy prób uwolnienia od starych więzów i ograniczeń. Ekstrakt ten stosuje się również, kiedy człowiek doświadcza żalu na skutek przemian takich jak strata przyjaciół, znanych uwarunkować, starzenie się, żałoba, nadchodząca śmierć itp.

Ludzie potrzebujący ekstraktu Orzecha mają sprecyzowane wartości i cele, chcą zrobić krok naprzód. Mimo to czują się wstrzymywani lub ulegają wpływom silniejszych osobowości, ograniczających okoliczności, więzom rodzinnym albo układom z przeszłości. Okresowo mogą się znajdować pod wpływem innych ludzi i ich problemów - dlatego ten ekstrakt jest przydatny dla terapeutów, którzy zajmują się problemami emocjonalnymi klientów.

Pozytywny potencjał Orzecha to umiejętność kroczenia naprzód i trzymania cię wybranej drogi, bycie wolnym od przeszłości. Człowiek taki jest zdolny dokonywać w życiu niezbędnych przemian i realizować swoje plany pomimo ewentualnej krytyki lub wyśmiewania przez innych.

Esencja ta chroni przed wpływami innych ludzi.

WATER VIOLET (OKRĘŻNICA BAGIENNA)

Ludzie typu Okrężnicy bagiennej obdarzeni sią wiedzą i umiejętnościami, wewnętrznym spokojem, znani z dyskrecji oraz zrównoważenia, łagodni. Często proszeni przez innych o poradę, nie narzucają im jednak swoich opinii i niczego nie wymuszają. Można na nich polegać, choć mają poczucie wyższości. W skrajnych przypadkach trzymają się na uboczu, okazują dumę albo odnoszą się do innych lekceważąco i protekcjonalnie. Kiedy są zmęczeni czy narażeni na zbyt wiele bodźców zewnętrznych, mają tendencję do wycofywania się, sprawiają wrażenie chłodnych lub aspołecznych.

Przeżywając cierpienie, ukrywają problemy w sobie i nie liczą na wsparcie. Mogą być wtedy odbierani jako oziębli emocjonalnie. Skrywają wszystko pod maską spokoju, mając trudności z otwarciem się przed innymi.

Pozytywny aspekt Okrężnicy bagiennej polega na umiejętności nawiązywania cieplejszych stosunków z otoczeniem, a jednocześnie zachowania mądrości i poczucia godności.

Okrężnica bagienna chętnie pomaga, wykorzystując wiedzę i doświadczenie. Spokojna, pogodna, dostojna rozumie drugich, mogąc się wczuć w ich problemy. Często też spożytkowuje swoje talenty, służąc innym - jako nauczyciel, terapeuta itp.

Okrężnica bagienna - esencja dr Bacha

WHITE CHESTNUT (KASZTANOWIEC BIAŁY)

Kasztanowiec biały - esencja dr Bacha

Kasztanowca zwyczajnego używa się w przypadku natłoku natrętnych myśli, których nie sposób kontrolować. Nie można wtedy poniechać ani zapomnieć nieszczęśliwych zdarzeń czy kłótni, odtwarzając je w pamięci na nowo. Niechciane wyobrażenia powracają w koło jak melodia zdartej płyty, co prowadzi do problemów psychicznych, może stać się powodem bezsenności w nocy i braku koncentracji w ciągu dnia. Osoba doświadczająca tego stanu bywa roztargniona, nie odpowiada na zadawane pytania (patrz również opis Powojnika).

Pozytywnym potencjałem Kasztanowca białego jest spokój, wyciszenie umysłu oraz koncentracja na dostępnych rozwiązaniach problemów. Niepokój zastępuje wiara w pozytywne zakończenie.

WILD OAT (STOKŁOSA GAŁĘZISTA)

Stokłosa jest ekstraktem dla znajdujących się na życiowym rozdrożu, którzy nie mogą zdecydować, w jaką stronę się udać. Mogą być ambitni i utalentowani, lecz nie wykorzystują swoich uzdolnień z braku jasności, co do właściwego działania. Czasem imają się wielu zawodów, lecz łatwo ulegają znudzeniu lub poddają się różnym wpływom. Jednocześnie towarzyszy im poczucie, że życie przechodzi obok - co budzi frustrację i niezadowolenie (patrz również Cerato i Czerwiec jednoroczny). Stokłosa pomaga w dokonywaniu ważnych rozstrzygnięć, takich jak wybór profesji.

Jaj dodatni potencjał umożliwia uzyskanie jasnego, pełnego dobrych pomysłów i ambicji obrazu życiowych poczynań oraz zdolności podejmowania decyzji na właściwej drodze. Uzdolnienia wykorzystywane są konstruktywnie. Ich mnogość często powoduje, że ludzie ci wykonują więcej niż jeden zawód, ale nigdy poddają się, kiedy są zmęczeni.

Stokłosa gałęzista - esencja dr Bacha

WILD ROSE (DZIKA RÓŻA)

Dzika róża - esencja dr Bacha

Ekstart Dzikiej róży podaje się osobom zrezygnowanym wskutek nieprzyjemnych sytuacji, choroby, monotonii życia lub nieodpowiedniej pracy. Wprawdzie nie narzekają, ale są zbyt apetyczne, by poczuć się lepiej, zmienić zajęcie czy cieszyć zwykłymi drobiazgami. Choć aktualna sytuacja ich nie satysfakcjonuje, nie są z tego powodu nieszczęśliwe; jednocześnie nie robią nic, aby zmienić te okoliczności. Dzikie róże bywają niezdolne do spełnienia się i raczej nudne w towarzystwie. W chorobie akceptują diagnozę, przyjmując postawę "musisz nauczyć się z tym żyć". Są bardziej zrezygnowane niż zmartwione, a życie przyjmują takim, jakim jest. Brak im energii i ambicji.

Pozytywnym potencjałem Dzikiej róży jest aktywne zainteresowanie życiem, pracą i światem. Rezygnację zastępują ambicja, poczucie celowości, dobre zdrowie i przyjaźń. W pozytywnym stanie człowiek tego typu podejmuje odpowiedzialność za własne życie i okoliczności. W razie potrzeby dokonuje zmian z własnej inicjatywy.

WILLOW (WIERZBA BIAŁA)

Ekstrakt Wierzby przeznaczono dla ludzi zgorzkniałych, skrzywdzonych, użalających się nad swoim losem. Poczucie niesprawiedliwości od czasu do czasu towarzyszy każdemu; ekstrakt ten pomaga wtedy zneutralizować żal, odzyskać poczucie humoru i dystans do sytuacji. Wierzba jest wskazana dla przekonanych, że życie źle się z nimi obeszło - "nie zasłużyłem sobie na to, dlaczego właśnie mnie to przytrafiło?". Ktoś taki przejawia zazdrość w stosunku do cieszących się zdrowiem, powodzeniem, szczęściem i odnoszących sukcesy. Może być zrzędliwy, posępny i drażliwy. Podczas choroby staje się wymagającym pacjentem, trudno go zadowolić. Uważa się raczej za ofiarę i niechętnie przyznaje do poprawy zdrowia. Ciągłe przeżywanie urazy powoduje spadek witalności i osłabia ogólną kondycję.

Pozytywna realizacja Wierzby ułatwia ludziom przebaczenie i zapominanie o dawnych krzywdach. Dzięki temu można radować się życiem, przyciągać przyjaciół i częściej doświadczać pozytywnych emocji. Zamiast stawiać się w roli ofiary, poczuć sposobność do kontrolowania własnego przeznaczenia.

Wierzba biała - esencja dr Bacha