Regulamin sklepu

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego drbach.pl jest firma Beata Lukas, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościelna 4/9 44-200, numer NIP 6421019164, REGON 364769744. Magazyn, wysyłki i zwroty prowadzone są w Rybniku, ul. Kościelnej 4/9, 44-200.
 2. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego drBach.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W sklepie internetowym drbach.pl można składać zamówienia 24 godziny / dobę przez cały rok.
 4. Użytkownik składając zamówienie w sklepie internetowym drbach.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Beata Lukas oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy drBach.pl.
 5. Administratorem danych osobowych jest Beata Lukas. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo dokonania zmiany bądź uzupełnienia udostępnionych danych osobowych.
 6. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Beata Lukas oraz inne podmioty powiązane w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie internetowym drbach.pl w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę, wycofując się z subskrypcji newslettera w panelu użytkownika.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę drbach.pl
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Beata Lukas.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, otrzyma on na adres email podany w czasie rejestracji automatyczną odpowiedź z serwisu drbach.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do weryfikacji składanych zamówień.
 7. Beata Lukas zastrzega sobie prawo weryfikacji w każdym wypadku dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Beata Lukas zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamówienie otrzyma wtedy status "w trakcie realizacji".
 10. Wyszukiwanie produktów odbywa się poprzez wpisanie nazwy konkretnego produktu w okno wyszukiwarki lub za pomocą menu, w którym wszystkie dostępne produkty zostały podzielone wg kategorii.
 11. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego drbach.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 12. Beata Lukas zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Beata Lukas zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 14. Akceptujemy następujące formy płatności:Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
  • płatność przelewem (przelew bankowy),
  • płatność kartą kredytową (przelew elektroniczny),
  • gotówką przy odbiorze zamówienia (za pobraniem).
 15. Wysyłki zagraniczne realizowane są jedynie w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową.
 16. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. System sklepowy oblicza każdorazowo koszt przesyłki na podstawie jej wagi i adresu doręczenia.
 17. W przypadku przesyłek za pobraniem, koszt przesyłki o którym mowa w pkt. 17 wliczony jest w kwotę pobrania.
 18. Beata Lukas może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty pocztowej, umieszczając stosowną informację na stronach drbach.pl.
 19. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 20. W przypadku klientów indywidualnych, każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym. Klient, który dokonał rejestracji jako firma (tj. podał jej nazwę i adres w formularzu rejestracyjnym) otrzyma fakturę VAT.
 21. Maksymalny czas od nadania statusu "w trakcie realizacji" do wysłania przesyłki do Użytkownika wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską. W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją zamówienia w tym terminie, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 22. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności "przelew bankowy" lub "przelew elektroniczny" zamówienie otrzyma status "oczekujący płatności". Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie skierowane do realizacji. W przypadku nie otrzymania wpłaty w terminie 3 dni roboczych, zamówienie może otrzymać status "Anulowane". Klient zostanie poinformowany o takiej sytuacji.
 23. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Beata Lukas ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 24. Beata Lukas nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

III. GWARANCJE, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wszystkie preparaty i kosmetyki posiadają odpowiednie zezwolenia i są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Każdy produkt przed wysłaniem jest kontrolowany pod względem jakości oraz okresu przydatności.
 2. Prosimy o sprawdzenie otrzymanej przesyłki, czy nie jest ona uszkodzona. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o bezzwłoczne poinformowanie nas o zaistnieniu takiego faktu. Stosownie do konkretnej sytuacji dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma załatwienia reklamacji za porozumieniem stron.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Beata Lukas za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktowy. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Użytkownik będący konsumentem, może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem otrzymania zwrotu, jest przesłanie w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki oświadczenia (email lub listownie) o odstąpieniu od umowy i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać nr zamówienia którego dotyczy zwrot. Zwroty prosimy kierować na adres Beata Lukas z dopiskiem "zwrot". Beata Lukas dokona zwrotu ceny produktu, natomiast koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

IV. POLITYKA COOKIES

Co to są cookies: cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

W serwisie CENTRUM TERAPII BACHA wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach drbach.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu drbach.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Korzystamy z następujących plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, loginu, hasła dzięki którym poprawia się komfort korzystania ze stron serwisu;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom zindywidualizowanych treści o charakterze reklamowym

Jeśli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox - kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari - kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie kont użytkowników jak również wygoda korzystania z naszych serwisów uzależniona jest od włączonych cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz.271).
 2. Firma Beata Lukas zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Beata Lukas, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie drrach.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Rybnik, dnia 18.02.2016