Centrum Terapii Bacha - The Bach Remedy Chooser
Dokonaj autoanalizy swoich przeżyć, emocji i zachowań, a następnie wybierz maksymalnie sześć pozycji.

Aby ułatwić sobie dokonanie wyboru, zadaj sobie następujące pytania:

Jakie stany występują u ciebie najsilniej i najczęściej?
Z którymi emocjami lub cechami charakteru jest ci najtrudniej?
Jak opisałyby twoje zachowania osoby, które ciebie dobrze znają?
Co musi się zmienić w twoich reakcjach i nastroju, aby zrobić pierwszy krok w kierunku poprawy?
Kontrola myśli

Otwarcie na świat


Radość i nadziejaSpokojny umysł

UgruntowanieW harmonii z innymi
Życie w pełni