facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

TERAPIA BACHA - TRZECI STOPIEŃ

Trzeci stopień terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (tzw. Practitioner Training) jest realizowany w formie czterodniowych zajęć o charakterze warsztatowym, które odbywają się w siedzibie Centrum Terapii Bacha. Jest to szkolenie adresowane do tych, którzy chcą wykorzystywać ekstrakty w pracy zawodowej lub włączyć je do prowadzonej już praktyki terapeutycznej. Szkolenie zakończone jest egzaminem i sześciomiesięcznym okresem praktyki pod superwizją, w czasie której studenci wykonują szereg zadań pisemnych. Pomyślne ukończenie szkolenia daje podstawę do ubiegania się o wpis do Międzynarodowego Rejestru Praktyków Bacha. Zasady rejestracji są ściśle określone w kodeksie etyczno-zawodowym Fundacji (patrz: Kodeks).

Główne cele szkolenia, to…

* pogłębianie wiedzy i rozumienia subtelnych różnic pomiędzy ekstraktami,
* rozwijanie świadomości w oparciu o doświadczenie własne i ćwiczenia praktyczne,
* rozwijanie umiejętności terapeutycznych potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji,
* określenie standardów w praktyce zawodowej

Terminy szkoleń i rejestracja tutaj

Zajęcia prowadzi: dr Igor Pietkiewicz - psychoterapeuta, terapeuta i trener Dr. Edward Bach Foundation, autor artykułów i książek na temat metody dr. Bacha. Odpowiedzialny za rozwój BIEP w Polsce, kształcenie, egzaminowanie i superwizję terapeutów.