facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

TERAPIA BACHA - DRUGI STOPIEŃ

Drugi stopień terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha jest realizowany w formie dwudniowych zajęć o charakterze warsztatowym, które odbywają się w siedzibie Centrum Terapii Bacha. Koncentruje się na zwiększeniu świadomości osobistej i lepszym zrozumieniu 38 ekstraktów dr Bacha. Uczestnicy kursu pogłębiają swoją wiedzę o esencjach i uczą się odnosić zasady filozoficzne dr. Bacha do własnego życia. Mają też możliwość podzielić się zdobytym już doświadczeniem z innymi. Zajęcia te są podstawą do udziału w Practitioner Training (III stopień BIEP) - specjalistycznych warsztatach dla osób, które chcą stosować metodę dr. Bacha w pracy terapeutycznej, jako licencjonowani praktycy. Szkolenie posiada atest Dr. Edward Bach Foundation (Anglia). Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat wydany przez Fundację.

Główne cele szkolenia, to…

* poznanie różnic pomiędzy ekstraktami typu i nastroju
* omówienie silnych i słabych stron wybranych typów osobowości
* pogłębienie wiedzy o 38 ekstraktach, ze szczególnym uwzględnieniem subtelnych podobieństw i różnic pomiędzy nimi,
* sprawdzenie i ugruntowanie zdobytej już wiedzy, poprzez udział w interaktywnych ćwiczeniach, prezentacjach video, itp.
* ćwiczenie się w rozpoznawaniu i różnicowaniu poszczególnych stanów emocjonalnych u siebie i u innych, na podstawie zachowań

Terminy szkoleń i rejestracja tutaj

Zajęcia prowadzi: dr Igor Pietkiewicz - psychoterapeuta, terapeuta i trener Dr. Edward Bach Foundation, autor artykułów i książek na temat metody dr. Bacha. Odpowiedzialny za rozwój BIEP w Polsce, kształcenie, egzaminowanie i superwizję terapeutów.