facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

TERAPIA BACHA I STOPIEŃ
W TRYBIE ONLINE

Pierwszy stopień terapii Bacha w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w praktycznym zastosowaniu ekstraktów dr. Bacha w sytuacjach dnia codziennego. Jest realizowane w formie ośmiu sesji, które odbywają się na platformie internetowej Centrum Terapii Bacha. Zachęca się uczestników, aby pomiędzy sesjami wykonywali zadania domowe i podejmowali próby praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Szkolenie to stanowi podstawę do udziału w kursie II i III stopnia. Szkolenie posiada atest Dr. Edward Bach Foundation (Anglia). Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat wydany przez Fundację.

Wykorzystanie platformy internetowej daje możliwość szkolenia się w przypadku osób, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w kursie stacjonarnym (na przykład ze względu na stan zdrowia lub trudności logistyczne). Szkoląc się online, zaoszczędzisz na kosztach przejazdu, noclegu!

Zajęcia te są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i posiadane wykształcenie. Szczególnie adresujemy je do osób, które…

• interesują się tematem zdrowia i profilaktyki,
• pragną pogłębić swoje rozumienie świata emocji i ludzkich zachowań,
• planują poprawić jakość życia i swoje codzienne funkcjonowanie
• chcą pomóc sobie i swoim bliskim – dzieciom, rodzinie, przyjaciołom,
• potrzebują zredukować poziom stresu, pokonać objawy nerwicowo-depresyjne, lub poprawić relacje z innymi,
• będą wykorzystywać terapię Bacha na swoich zwierzętach domowych,
• chcieliby stosować w przyszłości metodę w pracy zawodowej.

Terminy szkoleń i rejestracja tutaj

 
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy posiadać komputer wyposażony w mikrofon i słuchawki oraz stałe podłączenie do internetu (sieć osiedlowa lub Neostrada). Osoby przyjęte na kurs otrzymają specjalny link umożliwiający zalogowanie się do naszej platformy do eLearningu. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy spotkanie organizacyjne online, w czasie którego nauczysz się obsługi programu i sprawdzisz warunki techniczne.

W zajęciach można wziąć udział w charakterze...
* pełnego uczestnika
* wolnego słuchacza (bez możliwości uzyskania dyplomu ukończenia kursu i prawa do udziału w szkoleniach wyższego stopnia).

Zajęcia prowadzi: dr Igor Pietkiewicz - psychoterapeuta, terapeuta i trener Dr. Edward Bach Foundation, autor artykułów i książek na temat metody dr. Bacha. Odpowiedzialny za rozwój BIEP w Polsce, kształcenie, egzaminowanie i superwizję terapeutów.