Forum FORUM DRBACH.PL Strona G≥ůwna
FORUM DRBACH.PL
Centrum Terapii Bacha: dystrybutor Oryginalnych Esencji Kwiatowych Bacha, Kropli Pierwszej Pomocy i innych produkt??w Bacha
Odpowiedz do tematu
krople Bacha dla PSA
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
Mam pytanie, co mo¬?na poda?? psu (bo czyta¬?am, ¬?e zwierz??tom te¬? te ekstrakty pomagaj¬?), kt??ry na zbyt ma¬?o po¬?wi??canej mu uwagi reaguje w ten spos??b, ¬?e niszczy (gryzie) r??¬?ne przedmioty? Piesek ten ( a w¬?a¬?ciwie suczka) przeszed¬? w m¬?odo¬?ci bardzo traumatyczne do¬?wiadczenia, by¬? skrzywdzony przez ludzi. Czy m??g¬?by to by?? ostrokrzew i ewentualnie gwiazda betlejemska?
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
My¬?l??, ¬?e na pocz¬?tek najlepiej Rescue Remedy, bo zawiera wszystko co w tym przypadku potrzebne i dzia¬?a te¬? przeciw l??kowo, a piesek na pewno prze¬?ywa r??wnie¬? l??k; mo¬?na te¬? Cykori??.
Jest taka ksi¬?¬?ka angielskiego behawiorysty i weterynarza, ale niestety nie pami??tam w tej chwili nazwiska pt. "Okiem psa", bardzo ciekawa i pe¬?na humoru, w kt??rej pan pisze o wielu przypadkach stosowania ekstrakt??w dr Bacha,w przypadkach wydawa¬?oby si?? nieuleczalnych i niereformowalnych, ratuj¬?c wr??cz psy przed u¬?pieniem.
Powodzenia
D.G.
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
Dzi??kuj?? za odpowied¬?. Ten piesek ma ju¬? swoje lata, ale nied¬?ugo w domu ma si?? pojawi?? dziecko i pewnie powstan¬? jakie¬? nowe k¬?opoty, nie wiemy, czy nie b??dzie zazdrosna.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
No to tym bardziej Cykori??. A poza tym - poniewa¬? jestem zwolenniczk¬? wsp??lnego bytowania ludzi i zwierz¬?t - pozwala?? psu by?? blisko, poniek¬?d "uczestniczy??" w opiece nad dzieckiem, nie wyrzuca?? z pokoju, by nie kojarzy¬?a ¬?le relacji dziecko-ona.
Pozdrawiam
D.G.
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Witam! Co Panii rozumienie pisz¬???, ¬?e po¬?wi??ca si?? mu zbyt ma¬?o uwagi? Jak to wygl¬?da w codziennym ¬?yciu?

Rescue Remedy i orzech w¬?oski to niezb??dne preparaty w apteczce, je¬?li ma si?? w domu zwierzaka... lub te¬? ma¬?e dziecko. Smile Orzech w¬?oski pomaga w przystosowaniu do nowych warunk??w, wi??c podaje si?? go w czasie zmian. Rzeczywi¬?cie mo¬?e Pani rozwa¬?y?? te¬? Cykori??... i pomy¬?le?? ewentualnie o Ostrokrzewie. Zawsze te¬? przyda si?? po¬?wi??ci?? troch?? uwagi zwierz??ciu. Je¬?li domownicy wychodz¬? z domu i pies zostaje sam... mo¬?e trudno znosi?? roz¬?¬?k??. Mo¬?na wtedy pomy¬?le?? te¬? o ekstrakcie z Wiciokrzewu. Pozdrawiam! IP
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
Chodzi o to, ¬?e ona dobrze znosi nieobecno¬??? w¬?a¬?cicieli (to nie m??j pies, tylko siostry). Jednak jak siostra po powrocie z pracy wyjdzie jeszcze na chwil??, to moze zasta?? w domu kilka pogryzionych rzeczy. Oczywi¬?cie pies nie b??dzie izolowany od dziecka. W domu jest jeszcze kot, ale koty s¬? bardziej niezale¬?ne emocjonalnie.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Azir
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Witam! Jestem tu nowa Very Happy . Bardzo lubi??¬†psy i interesuj?? si?? ich szkoleniem. Amatorsko szkol?? te¬? swoje dwa psy.
Mam dwa pytania.
Co mo¬?na poda?? psu nadpobudliwemu seksualnie, kt??ry wskakuje na wi??kszo¬??? suczek i to nie w okresie rui? Pies ten nigdy nie kry¬?. Kastracja z pewnych przyczyn nie wchodzi w gr??.
Drugie pytanie dotyczy dziewi??cioletniego psa mojej s¬?siadki. Pies ten szczeka nieustannie. Po prostu drze paszcz?? jak biega przed domem, ale te¬?¬†przez okno. Na psy, na ludzi. Jest ca¬?y czas pobudzony. Weterynarz zapisa¬? mu jaki¬? ¬?rodek uspokajaj¬?cy, ale s¬?dz??, ¬?e lepiej sprawdzi¬?yby si??¬†leki chomeopatyczne.
By¬?abym wdzi??czna za podpowied¬?.
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Witam,
pierwszemu psu poda¬?abym na pocz¬?tek przede wszystkim Rescue Remedy, ale poniewa¬? wiem, ¬?e psy czasem tak si?? zachowuj¬? aby zdominowa?? inne (mo¬?e tu nie, jesli dotyczy to tylko suczek) to jeszcze Winoro¬?l. Natomiast je¬?li chodzi o drugiego pieska, opr??cz Rescue, mo¬?na spr??bowa?? Ostrokrzewu (z¬?o¬???, agresja), Kroplika (je¬?li to l??k przed wtargni??ciem na jego terytorium). Mo¬?e to tylko ch???? w¬?¬?czenia si?? do zabawy, zwr??cenia na siebie uwagi? M??j pies zaczyna natychmiast szczeka?? jak zajmuj?? si?? innym, albo zbyt poch¬?ania mnie rozmowa z kim¬? na spacerze. Wygl¬?da jakby te¬? "rozmawia¬?". Nie wiem "jak" szczeka pies s¬?siadki, ale je¬?li popatrze?? uwa¬?nie, to mo¬?na stwierdzi?? - cz??sto - z czego wynika takie zachowanie. John Fisher w "Okiem psa" opowiada jak dzi??ki obserwacji i wnikliwym pytaniom udawa¬?o mu si?? uratowa?? przed u¬?pieniem nawet bardzo agresywne psy, w¬?a¬?nie przy pomocy ekstrakt??w dr Bacha.
Prosz?? mo¬?e poczyta?? na stronie o dzia¬?aniu ekstrakt??w i poobserwowa?? pieski, ekstrakty dzia¬?¬?j¬? na nie tak samo jak na ludzi.
¬?ycz?? sukces??w
D.G.
Azir
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Wielkie dzieki. Sprobuje zastosowac wyzej wymienione srodki.
Dodam jeszcze, ze w przypadku pierwszego psa nie jest to chec zdominowania drugiego psa lecz nadaktywnosc seksualna.

W przypadku drugiego psa nie jest to chec zabawy. Pies ten ma bardzo utrwalone szczekanie przez plot. Potrafi szczekac non stop w jednej tonacji i z takim samym natezeniem. Najbardziej szczeka, gdy ktos szykuje sie do odjazdu. Jest to owczarek niemiecki, a sa to psy dosyc szczekliwe. Ale ten jest prawde mowiac wybitny Rolling Eyes .
Alina
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Azir, jesli jestes szkoleniowcem, nawet amatorsko, to powinna¬? zna?? psychik?? psa i w niej wyszukiwa?? przyczyn jego zachowania. Nadaktywno¬??? mo¬?e by?? spowodowana hormonami, dojrzewaniem lub brakiem pracy nad psem w okresie szczeni??cym, szczekanie moze by?? skutkiem obawy czy stresu/strachu u psa Smile Nad tym mo¬?na popracowa?? ??wieczeniami i wytrwa¬?o¬?ci¬? Smile Musisz podejsc do psa/rasy indywidualnie i obserwowa??, niwelowa?? przyczyny Smile
Pozdrawiam.
Azir
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Alina, po to trafilam na to forum, aby dowiedzie??¬†si??¬†czego¬? wi??cej na temat wp¬?ywu chomeopatii na zwierz??ta. Wiem, ¬?e kroplami bacha mo¬?na zwierz??ciu pom??c, to dlaczego mam nie spr??bowa??. Wsp??¬?cze¬?ni szkoleniowcy cz??sto posi¬?kuj¬? si?? takimi ¬?rodkami. W Polsce jest to jeszcze ma¬?o popularne i nawet je¬?li cz¬?owiek chcia¬?by skonsultowa?? si??¬†z jakim¬? behawioryst¬?, to nie bardzo jest z kim.
Zawsze podchodz?? do ka¬?dego psa indywidualnie. Mam spore do¬?wiadczenie w tej dziedzinie. Pracuj?? du¬?o ze swoim w¬?asnym psem, ale z psem s¬?siadki raczej nie. Jego nadaktywno¬??? mo¬?e by?? faktycznie spowodowana brakiem pracy w okresie szczeni??cym, ale wyprostuj cudzego dziewi??cioletniego psa Rolling Eyes . Ja uwa¬?am, ¬?e w tym przypadku jest to niemo¬?liwe. Gdybym mia¬?a si?? tego podj¬???, musia¬?abym go mie?? na sta¬?e u siebie, a nie za p¬?otem.
Moja kole¬?anka po konsultacji z Igorem Pietkiewiczem podawa¬?a swojej suce nieufnej w stosunku do obcych Rescue Remedy i co¬? tam jeszcze i efekty s¬? bardzo dobre. Ostatnio zreszt¬?¬†sama mia¬?a do¬?a i potraktowa¬?a si?? RR i te¬?¬†pomog¬?o Laughing Laughing .
Ksara


Do≥Īczy≥: 28 Cze 2006
Posty: 5
SkĪd: Wielkopolska
Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie Smile
o kropelkach Bacha przeczyta¬?am w ksi¬?¬?ce "Okiem psa" potem znalaz¬?am w necie Igora i sko??czy¬?o si?? na majowym szkoleniu nad morzem, oczywi¬?cie razem z psem Laughing (by¬?o to ponad 4 lata temu).
Wykorzystywa¬?am ju¬? wiele razy kropelki,z efekt??w jestem zadowolona,cho?? nie zawsze pomaga¬?y tak jak powinny, ale wtedy wida?? by¬?o,¬?e wina le¬?a¬?a po stronie w¬?a¬?ciciela.
Z do¬?wiadczenia wiem,¬?e aby "terapia kropelkowa" pomog¬?a,potrzebny jest dok¬?adny "wywiad" na temat problemu.
Bardzo ch??tnie s¬?u¬?e rad¬? Smile
Na forum b??d?? dopiero po 9 lipca (od pi¬?tku jestem w Czechach na obozie szkoleniowym z moimi psami).
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śOdwiedľ stronÍ autoraNumer GG
Alina
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
W¬?a¬?nie, wywiad zanim poda si?? jakiekolwiek krople, to jest ¬?adnie napisane.
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Ksara napisa≥:
Na forum b??d?? dopiero po 9 lipca (od pi¬?tku jestem w Czechach na obozie szkoleniowym z moimi psami).

Witam Ci?? Ma¬?gosiu serdecznie i ciesz?? si??, ¬?e przyj??¬?a¬? moje zaproszenie na forum. Uczestnicy b??d¬? mogli wykorzysta?? Twoje bogate do¬?wiadczenie.

Ma¬?gosia Pawlak zajmuje si?? profesjonalnie hodowl¬? ps??w rasowych i ich szkoleniem. Dzia¬?a r??wnie¬? jako ekspert w zwi¬?zku kynologicznym, s??dziuje na wystawach dla ps??w. Jeden z jej podobiecznych - Shreck, by¬? nasz¬? g¬???wn¬? maskotk¬? w czasie tygodniowych warsztat??w w Pogorzelicy. Smile
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
O metodzie dr. Bacha dla ps??w napisano w Polsce niewiele. Chcia¬?bym zacytowa?? poni¬?ej fragmenty artyku¬?u, jaki ukaza¬? si?? w magazynie "M??j Pies". Autorka zwraca uwag?? na kluczowe zasady metody. Nale¬?y jednak podda?? pewnej analizie propozycje konketnych ekstrakt??w.

Katarzyna Domaga¬?a-Pereira pisze: "Terapia kwiatowa Bacha jest jedn¬? z najbardziej popularnych w Niemczech metod przyrodoleczniczych. Mo¬?e by?? stosowana u ludzi i zwierz¬?t domowych. Opracowa¬? j¬? na pocz¬?tku lat 30. XX wieku angielski lekarz Edward Bach. Za¬?o¬?y¬? on, ¬?e z¬?y nastr??j mo¬?e by?? powodem wielu schorze??, tak¬?e u zwierz¬?t i przygotowa¬? z kwiat??w r??¬?norodnych ro¬?lin specjalne ekstrakty. Jest ich 38 i ka¬?dy z nich zosta¬? opracowany z my¬?l¬? o dominuj¬?cych cechach charakteru pacjenta oraz symptomach choroby. I tak np. pies, kt??ry l??ka si?? bez powodu, wpada w panik??, a do tego cz??sto wymiotuje i cierpi na biegunk??, mo¬?e otrzyma?? ekstrakt z osiki. Z kolei dla agresywnego i niespokojnego psa, maj¬?cego k¬?opoty z aklimatyzacj¬?, wskazany jest ekstrakt z kwiat??w wi¬?ni."

Wchodz¬?c w szczeg??¬?y, warto wiedzie??, ¬?e kluczowym ekstraktem w przypadku paniki jest Pos¬?onek (Rock rose). Je¬?li zwierze przy tym "szaleje", to warto poda?? ¬?liw?? wi¬?niow¬? (Cherry plum) i ¬?niedka (Star of bethlehem). Wymienione ekstrakty wchodz¬? jednak w sk¬?ad Rescue Remedy, wi??c je¬?li posiadamy ten preparat w domowej apteczce, to nie ma potrzeby kupowania osobno poszczeg??lnych sk¬?adnik??w. Osik?? stosuje si?? u ludzi w przypadku irracjonalnych l??k??w. Studenci cz??sto kojarz¬? objawy charakteryzowane przez Osik?? z powiedzeniem: "dr¬?e?? jak osika". W stanie tym, do¬?wiadcza si?? obaw bez konkretnej przyczyny. Tak jakby co¬? z¬?ego mia¬?o si?? wkr??tce wydarzy??, ale nie wiadomo co. Z pewno¬?ci¬? niepok??j taki mo¬?e odczu?? czasem zwierz??.

Domaga¬?a-Pereira pisze dalej: "Stosuje si?? mieszanki co najwy¬?ej sze¬?ciu r??¬?nych kwiat??w. Rozcie??czone wod¬? ¬?r??dlan¬? mog¬? by?? podawane zwierz??ciu pipetk¬?. - Aby dobra?? odpowiedni¬? mieszank??, najlepiej obserwowa?? zwierz?? w jego domowym otoczeniu i przeprowadzi?? wnikliw¬? rozmow?? z w¬?a¬?cicielem. Pozwoli to oceni?? warunki, w jakich ¬?yje pies. Je¬?li jest trzymany w ciasnym kojcu albo mieszka w sk¬???conej rodzinie, ta metoda leczenia nie ma sensu – uwa¬?a terapeutka Michaela Stark, autorka ksi¬?¬?ki o zastosowaniu terapii Bacha u ps??w."

Trudno si?? nie zgodzi??, ¬?e przeprowadzenie w¬?a¬?ciwego wywiadu jest niezb??dne, aby dobra?? w¬?a¬?ciwy sk¬?ad mieszanki. W przypadku ps??w radzi¬?bym tylko by?? ostro¬?nym w podawaniu ekstrakt??w pipetk¬?. U niekt??rych zwierz¬?t zapewne jest to mo¬?liwe. Nale¬?y jednak by?? wra¬?liwym na tak¬? ewentualno¬???, ¬?e pies z¬?apie z??bami szklan¬? pipetk?? i j¬? przegryzie. Mog¬?oby to mie?? przykre dla niego skutki. Powstaje natomiast pytanie: Czy nie ma sensu stosowa?? ekstrakt??w u zwierz??cia, kt??re cierpi z powodu trudnych warunk??w? Musimy zrozumie??, ¬?e najlepiej by¬?oby stworzy?? psu optymalne warunki ¬?ycia. Niemniej jednak, kiedy nie jest to z r??¬?nych przyczyn mo¬?liwe, mo¬?emu mu pomaga?? lepiej adaptowa?? si?? do niekorzystnych warunk??w.

"Przed rozpocz??ciem leczenia metod¬? Bacha nale¬?y zwierz?? dok¬?adnie zbada??, by wykluczy?? organiczne pod¬?o¬?e objaw??w. Terapi?? mo¬?na stosowa?? uzupe¬?niaj¬?co przy wszystkich formach leczenia, nie ma ona skutk??w ubocznych. Zdaniem terapeut??w, esencje kwiatowe subtelnie pobudzaj¬?, oddzia¬?uj¬? na psychik??, zwalczaj¬? l??ki, agresj??, niecierpliwo¬??? i apati??, pozytywnie stymuluj¬? samopoczucie."


Autorka zwraca uwag?? na istotn¬? kwesti??: czasem zmiany zachowania zwierz??cia mog¬? by?? spowodowane chorob¬? i wa¬?na jest konsultacja u specjalisty - weterynarza. Bez wzgl??du na rodzaj terapii, jaki stosuje si?? u psa, mo¬?na wykorzysta?? ekstrakty, aby pom??c zwierz??ciu lepiej znosi?? chorob??, zachowa?? wi??cej spokoju.

¬?r??d¬?o: Domaga¬?a-Pereira, K. (2005). Bukiet dla psa. M??j Pies. Nr 2, str. 61
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
krople Bacha dla PSA
Nie moŅesz pisaś nowych tematůw
Nie moŅesz odpowiadaś w tematach
Nie moŅesz zmieniaś swoich postůw
Nie moŅesz usuwaś swoich postůw
Nie moŅesz g≥osowaś w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 4  

  
  
 Odpowiedz do tematu