facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

PROGRAM EDUKACYJNY BACHA

Metoda opracowana przez dr. Bacha jest bardzo skutecznym sposobem pokonywania trudności, kryzysów emocjonalnych i umożliwia rozwijanie silnych stron charakteru. Aby osiągnąć jednak dobre efekty terapii, niezbędny jest właściwy dobór ekstraktów. Można samemu pokusić się o eksperymenty, sięgając do literatury, skorzystać z pomocy wykwalifikowanego konsultanta lub po prostu zdobyć fachową wiedzę podczas szkoleń organizowanych w ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (BIEP).

Szkolenia z terapii Bacha są oferowane w 19 krajach świata, również w Polsce. Jako znana i bezpieczna forma medycyny komplementarnej, metoda ta jest również w programie nauczania kilku ośrodków uniwersyteckich. Absolwenci szkoleń, którzy spełnią wszystkie wymogi, mogą ubiegać się o międzynarodowy certyfikat wydawany przez Dr Edward Bach Foundation, honorowany w wielu krajach przez ośrodki świadczące opiekę zdrowotną. Licencjonowani Praktycy Fundacji Bacha pracują ściśle według metod i standardów etycznych wytyczonych przez Fundację.

BIEP odpowiada światowym standardom i jest atestowany przez Dr Edward Bach Foundation. To trzystopniowy trening w praktycznym zastosowaniu ekstraktów dr. Bacha. Obejmuje szkolenie wprowadzające, a następnie zaawansowane warsztaty dla praktyków tej metody. Oprócz zgłębiania wiadomości o ekstraktach, uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną wiedzę psychologiczną i umiejętności terapeutyczne - uczą się udzielać pomocy i wsparcia oraz stosować kluczowe techniki. Później pracują samodzielnie, korzystając z pomocy i rad trenera.

Seminarium wprowadzające (I stopień) i Warsztaty dla zaawansowanych (II stopień) to dwudniowe kursy, które zapoznają uczestników z filozofią leczenia dr. Edwarda Bacha oraz uczą, jak stosować ekstrakty dla siebie, swojej rodziny i przyjaciół. Practitioner Training (III stopień) jest programem, adresowanym do tych, którzy chcą stosować ekstrakty w pracy zawodowej. Pozytywne zaliczenie egzaminu i innych prac pisemnych oraz półrocznej pracy pod superwizją daje możliwość ubiegania się o wpis do Międzynarodowego Rejestru Praktyków, prowadzonego przez The Dr. Edward Bach Foundation. Rejestr

Warunkiem uzyskania wpisu do Rejestru jest zobowiązanie się do przestrzegania Kodeksu Postępowania Licencjonowanych Praktyków Fundacji Bacha. Kodeks


Więcej o szkoleniach:

I stopień w trybie stacjonarnym opis

I stopień w trybie online opis

II stopień opis

III stopień - Practitioner Training opis