facebook

twitter

youtube

pab

wydarzenia_ok

promocje_ok

bestselery_ok

DOBÓR ESENCJI KWIATOWYCH BACHA

Warunkiem osiągnięcia najlepszych efektów w stosowaniu terapii, jest właściwy dobór składników. Aby to zrobić, należy dokładnie określić swoje samopoczucie i cechy charakteru.

Ekstrakty możesz stosować pojedynczo, lub mieszać je ze sobą (maksymalnie do 7 składników). Postaraj się określić, co przeżywasz w chwili obecnej, a następnie dopasuj ekstrakt do tego stanu.

Na przykład, jeżeli odczuwasz napięcie przed egzaminem, wypróbuj Rescue Remedy, a kiedy po stresującym wydarzeniu czujesz zmęczenie i trudność w koncentracji - zastosuj ekstrakt z Oliwki.

Określenie swojego samopoczucia wymaga szczerości z samym sobą i uświadamiania sobie własnych przeżyć, skłonności. Niewiele osób lubi, aby inni ich postrzegali jako zazdrosnych, zaborczych lub apodyktycznych. Kiedy zdajesz sobie sprawę ze swych cech charakteru, emocji i zachowań, jesteś już w połowie drogi do osiągnięcia równowagi psychicznej. Możesz świadomie wprowadzać zmiany i pracować nad rozwojem. Jeżeli trudno ci określić swoje uczucia, emocje, czy nastroje, możesz porozmawiać z kimś, kto ciebie dobrze zna. Warto też skorzystać z pomocy specjalisty tej metody. telePoradnia